X

X

X

X

X

DoP verklaringen

Hier kunt u van onze asfaltmengsels de DoP verklaring inzien / printen / opslaan.
DoP verklaringen zijn altijd 5 jaar geldig.
Reeds verlopen Dop verklaringen moeten beschikbaar blijven op de site.
Achter de omschrijving van het mengsel staat de geldigheidsduur van deze DoP
vb. Dop 1460 2.15-20 betekend dat deze DoP geldig is van Februari (2) 2015 t/m 2020.

X

X

X

X

X