X

X

X

X

X

Onderzoek

Het laboratorium van Asfaltcentrale Over-Betuwe beschikt over een goed uitgerust laboratorium, met een controlerende en adviserende functie.
De taken van de laborant bestaan uit het controleren en eventueel corrigeren van de asfaltproductie, alsmede het adviseren van aannemers over de toe te passen constructies en materiaalkeuzes op projecten in de weg- en waterbouw.
Ook tijdens de verwerking van het asfalt is de laborant beschikbaar om het verwerkingsproces te optimaliseren.
Gedurende het productieproces van het asfalt wordt door de laborant frequent gecontroleerd op de samenstelling van het asfalt.
Het asfalt monster wordt eerst geplaatst in een extractiemachine.
Hierin wordt met behulp van een oplosmiddel de steenslag en zand gescheiden van de bitumen en stof.
Nadat de machine klaar is dit proces duurt 45 minuten worden de diversen steenlag materialen uitgezeeft in diversen fractie’sin een speciale schudzeef.
Vervolgens wordt elke fractie afgewogen, net als de hoeveelheid stof en zo kan ook het percentagebitumen worden vastgesteld.  
Alle gegevens worden in een database ingevoerd, waar vervolgens diverse waardes uit komen.
De laborant controleert of de samenstelling voldoet aan de eisen.
Hierbij wordt voornamelijk gekeken naar korrelverdeling en bitumengehalte.
Bij het constateren van waardes die afwijken van de voorgeschreven doelsamenstelling wordt in samenspraak met de procesoperator de dosering aangepast, om zodoende een optimaal mengsel te produceren.
Tijdens de verwerking van het asfalt is de laborant beschikbaar om middels metingen te controleren op de verdichting van het asfalt of onderbaan.
Hiervoor beschikt men over een Troxler nucleair meetapparaat.
Hier wordt op locatie de onderbaan (puinbaan) gemeten met de Troxler
De bedrijfscontrole, en zogewenst opleveringscontrole van het asfalt gebeurt door het boren van asfaltcilinders die afhankelijk van de wens van de opdrachtgever in het eigen laboratorium of in een onafhankelijk laboratorium worden onderzocht.
Met de speciale ACOB boorwagen worden de boorwerkzaamheden verricht. 
Nadat de benodigde kernen zijn geboord worden ze nader onderzocht
Er wordt o.a gekeken naar de opbouw van de asfaltconstructie, de kwaliteit van de lagen en de steenslag soorten die zijn gebruikt.
Tevens wordt met PAK marker gecontroleerd of er PAK (teer) in het asfalt zit, als er na het opspuiten van de PAK marker geen gele verkleuring optreedt dan is het asfalt PAK vrij.
Als men toch twijfelt kan men de asfaltcilinder onder een ultraviolet licht houden, hierdoor zal een eventuele verkleuring beter zichtbaar worden.
Tevens zorgt de laborant voor de controle van alle inkomende grondstoffen, alsmede voor de KAM zaken

X

X

X

X

X