X

X

X

X

X

Privacy verklaring

Privacy verklaring Asflat Centrale OverBetuwe (ACOB)

In kaart brengen website bezoek.
Op de website van de ACOB worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.
Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.
De ACOB gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren.
Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@asfaltcentraleoverbetuwe.nl.

De ACOB zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
De ACOB neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De website van de ACOB maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door de ACOB verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met de ACOB op via info@asfaltcentraleoverbetuwe.nl.

www.asfaltcentraleoverbetuwe.nl is een website van de ACOB.
Postadres: Postbus 110, 6850 AA Huissen
Vestigingsadres: Looveer 1b, 6851 AJ Huissen
KvK: 09021915
Telefoon: 026 – 3252229
E-mailadres: info@asfaltcentraleoverbetuwe.nl

 Privacyverklaring ACOB 2020/1

X

X

X

X

X